Commerzbank-produkter är nu Société Générale-produkter

    ------------------------

 

Som en del av ”Commerzbank 4.0” -strategin beslutade Commerzbank att fokusera på kärnverksamhetsområdena och därmed sluta erbjuda börshandlade produkter, det senare affärsområdet har nu överförts till Société Générale.


För dig betyder det att överföring av system, tjänster och anställda från Commerzbank till Société Générale skapar ett team som är ännu effektivare. Med ett ännu större sortiment av produkter och ännu bättre service finns det fler möjligheter för din investering.

Fortsätt till den nya webbplatsen  ›

 

Visual